تولید کننده:
انتخاب تولید کننده
صفحه1 از8
نتایج 1 تا 24 از کل 171 نتیجه

فرش تهران

گلرخ بژ

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون افسانه

8010 خاکی

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون روناک

رشا آبی

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون شاهکار

نامدار قهوه ای

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون فرش گلیم جاجیم

مریم سرمه ای

700 شانه تراکم 2250 - کلکسیون مریم

8030 بژ

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون روناک

ناروین سرمه ای

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون ایران

آرتیمیس کرم

320 شانه تراکم 800 - کلکسیون گلیم برجسته

3008 کرم

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون آبنوس

3009 قهوه ای

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون آبنوس

3108 قهوه ای

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون آبنوس

آنا سرمه ای

700 شانه تراکم 2250 - کلکسیون مریم

تبریز سرمه ای

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون ایران

نرگس کرم

700 شانه تراکم 2550 - کلکسیون کرمان

شبدیز نخودی

320 شانه تراکم 800 - کلکسیون گلیم برجسته

اصفهان سرمه ای

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون افسانه

8005 قهوه ای

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون روناک

ماهان بژ

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون شاهکار

آتیلا عنابی

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون فرش گلیم جاجیم

هریس کرم

1200 شانه تراکم 3600 - کلکسیون افسانه

8015 خاکی

315 شانه تراکم 900 - کلکسیون روناک

صفحه1 از8