دفتر مركزى فرش تهران: خيابان ولی عصر، بالاتر از توانير، نبش نيلو، پلاك2

 88640691-5

 info@tehrangroup.comواحد فروش گروه تهران

 design@tehrangrop.comواحد طراحى فرش تهران

 export@tehrangroup.com واحد صادرات

 adv@tehrangroup.comواحد تبليغات